Saturday, 20 January, 2018

Vizion, Misioni dhe Plani Strategjik

Plani Vjetor i Punës për vitin 2017/18 i Këshillit të Prindërve të Mileniumit të Tretë bazuar në Planin Strategjik Pesëvjeçar 2016/17 – 2020/21

VIZIONI

“Të jemi zë i fuqishëm i prindërve që inkurajon angazhimin dhe pjesëmarrjen e tyre si dhe ndërmjetësimin e dialogut me shkollën”

MISIONI

“Të punojmë me përkushtim për të përmbushur potencialin akademik dhe zhvillimor të fëmijeve tanë në bashkëpunim dhe në komunikim të vazhdueshëm me prindëritë dhe shkollën”