Thursday, 22 August, 2019

‘’Classtime’’ në Matematikë

Një testim pak më ndryshe në orën e Matematikës, testimi i nxënësve po bëhet përmes platformës ‘’Classtime’’. Shumëllojshmëria e pyetjeve dhe rezultatet në kohë reale po e bëjnë testimin më atraktiv dhe më të lehtë për nxënësit.