Tuesday, 19 February, 2019

Kur kreativiteti shprehet përmes prezantimeve

Në kuadër të lëndës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, nxënësit e klasave të nënta shprehin kreativiteti e tyre përmes prezantimeve. Të gjithë nxënësit ishin mjaft kurioz për të prezantuar të reja më të fundit në lëmin e Tekonologjisë dhe Informacionit.

Disa nga punimet e tyre janë të paraqitura në vijim:

Nexux6 Teamviewer dhe NIC

googleGlass Pajisjet

Sensi i humorit nuk mungon edhe në prezantimet e tyre. Në njërin nga prezantimet gjendet edhe fjala e vjetër popullore:

Gishti jot’, iPhone-i jot’