Thursday, 21 February, 2019

Reklamimi i bizneseve përmes rrjeteve sociale

Duke parë që tashmë rrjetet sociale luajnë një rol mjaftë të rëndësishëm, qoftë për përdorim personal apo edhe për reklamimin e bizneseve, në kuadër të lëndës së informatikës është zhvilluar projekti me emrin “Social Media”. Në këtë projekt të gjithë nxënësit kanë pasur si detyrë të mendojnë për hapjen e një biznesi dhe të zgjedhin dy deri në tri rrjete sociale për reklamimin e atij biznesi.

Nr. Tema Nxënësi Viti shkollor
1 Social Media (.pdf) Patrisa Pruthi 2013/14
2 Social Media(.pdf) Vala Pupovci 2013/14
3 Social Media(.pdf) Trina Ukmata 2013/14

 

social