Saturday, 21 September, 2019

Ora e Matematikës me nxënësit e klasave V, u zhvillua në ambientet e kabinetit të Kimisë!

Nxënësit patën rastin që të mësojnë të bëjnë matjen e gjatësisë, peshës dhe lëngjeve përmes metodave demonstruese.

Problemet matematikore duken më të lehta nëse i vështrojmë nga afër dhe jemi pjesë e tyre.

Nxënësit krijuan dhe zgjidhën vetë probleme matematikore, bënë  matje, krahasime të ndryshme, ndërlidhjen me fenomene natyrore dhe në fund erdhën në përfundim se matematika është shumë e zbatueshme por edhe zbavitëse.