Thursday, 22 August, 2019

Organet e ekskretimit – Veshkët

Në lëndën e biologjisë me nxënësit e kalsës së VII u arritën rezultate duke shfrytëzuar metoda demostruese.

EKSPERIMENT
Vrojtimi i veshkës së viçit – Ndërtimi i jashtëm dhe i brendshëm i veshkës.