Wednesday, 17 July, 2019

Poli ynë i veriut

Sot mësuam për karakteristikat e Arktikut. Derisa po mësonim, ne ndërtuam një shteg dhe një vend për kafshët e këtj rajoni polar.