Sunday, 16 June, 2019

“Ilirët dhe shqiptarët sot”

Në kuadër të projekteve modulare, arsimtarja e historisë Alketa Hasani, ligjëroi  temën “Ilirët dhe shqiptarët sot.”

Nxënësit patën rastin që të njihen me traditat, veshjet, zakonet, armët dhe veglat e punës së popullit ilir, përmes  fotografive dhe incizimeve që arsimtarja Alketa solli në klasë.

Klasa V – 2 falënderon arsimtaren Alketa, për ligjëratën interaktive që solli në klasë.