Wednesday, 21 November, 2018

Vizitë në Parkun e Gërmisë

Me fëmijët e grupit parafillor vizituam Parkun e Gërmisë. Gjatë vizitës ata vëzhguan ndryshimet në natyrë gjatë stinës së Vjeshtës, realizuam mbledhjen e gjetheve si dhe u argëtuam me lojëra të ndryshme.