Tuesday, 23 April, 2019

Komunikacioni

Cili është roli ynë në komunikacion?
Sa ka rëndësi që t’i dimë dhe respektojmë shenjat e komunikacionit?
Këtyre pyetjeve u dha përgjigje z. Ylber Makolli.
Ne patëm mundësi që z. Makollit t’i parashtrojmë pyetje të shumta, e të largojmë çdo lloj paqartësie në lidhje me llojet e shenjave të komunikacionit dhe respektimin e tyre.