Wednesday, 17 July, 2019

VIZITË NË FABIRKËN IN DESIGH

Nxënësit e klasës IV-1 ishin në vizitë në fabrikën  In desighn. Ata patën rastin që nga afër të shohin procesin e shtypjes së  fotografive, bluzave si dhe punimin  dhe disenjimin e reklamave 3D me ndriçim.

Të gjithë nxënësit u pajisënn me nga një bluzë të ideuar nga vetë ata.

Nxënësit e klasës IV-1 dhe mësuesja e klasës falënderojnë prindin  Veronika  Bajqinovci  për mundësinë realizimit të  kësaj vizite.