Wednesday, 17 July, 2019

Shkëlqejnë edhe në testin TOEFL

Nxënësit e Shkollës sonë kanë arritur rezultate të larta edhe në testin TOEFL.

Krsitina Rodiqi – 101 pikë,

Arta Ismaili – 102 pikë,

Sara Rozhaja 103 pikë,

Dion Dërmaku – 101 pikë,

Ardit Ymeri – 108 pikë,

Art Imeri – 108 pikë,

Arta Imeri – 110 pikë,

Ardi Loxha – 110 pikë,

Vita Kika – 114 pikë.

 

Falenderojmë teacher Edmond Ramadani për punën dhe përkushtimin në përgatitjen e nxënësve tanë për TOEFL!