Tuesday, 16 July, 2019

PREZANTIMI I RADHËS NË DSHSH, MODELE TË AKTIVITETEVE KULTURORE

Shpresa Rama, mësimdhënëse e Gjuhës shqipe u paraqit para pjesëtarëve të Departamentit të Shkencave Sociale me një prezantim lidhur me aktivitetet që ndihmojnë nxënien e gjuhës. Ajo solli përvojën e saj, duke vënë në pah edhe disa nga aktivitetet kulturore të cilat mundësojnë që nxënësit të relaksohen e të argëtohen.