Sunday, 26 May, 2019

Vizitë në “Qendrën Kosovare për Studime Gjinore”

Nxënësit  e klasës XII-2 bashkë me mësimdhënësen e Sociologjisë Merita Shala vizituan “Qendrën Kosovare për Studime Gjinore” ku me këtë rast u njoftuan më gjerësisht për verprimtarinë e kësaj qendre, histrorikun, vizionin dhe misionin e saj.

Poashtu u diskutua për aktivitetet  që organizon kjo qendër, u diskutua lidhur me barazinë gjinore, diskriminimin në vendin  e punës,  ngacmimin seksual, trashëgiminë e pronës, stereotipat dhe rolet gjinore.