Wednesday, 20 February, 2019

Shkolla “Mileniumi i Tretë” gëzon fëmijët e lagjes me dhurata për Vitin e Ri!

Si çdo vit, edhe këtë herë Shkolla “Mileniumi i Tretë” gëzon fëmijët e lagjes me dhurata për Vitin e Ri!

Sa shumë gëzim në fytyrat e tyre!

Gëzuar 2018!