Saturday, 16 February, 2019

Aktiviteti i lagjes së pandave

Në kuadër të temës mujore profesionet, prindja e kasës znj.Blerta Rizvanolli prezantoi para kasës I-1 profesionin e arkitektes. Të gjithë nxënësit patën mundësi te jenë arkitektë të vegjël dhe morën pjesë në dizajnimin e lagjes së pandave, ku secili nxënës kishte shtëpinë e tij në këtë lagje.

Nxënësit u argëtuan shume gjatë kësaj kohe dhe mësuan shumë për profesionin e arkitektit.

Klasa e pandave falënderon prinden znj.Blerta Rizvanolli për aktivitetin e mbajtur në klasën tonë!