Monday, 19 November, 2018

Vizita e gjyshit në klasë

Familja dhe anëtarët e saj janë gjithmonë të mirëseardhur. Prania e tyre në klasë na e zbukuron dhe e pasuron klasën. Kështu gjyshi i shoqes së klasës V/1- Linës, Z. Feti Mehdiu pasuroi klasën me praninë e tij.

Nuk ishte thjesht prania e tij që pasuroi klasën, por  fjalët e tij të mëdha për librin, jetën dhe veprimtarinë e tij, janë ato që e pasuruan mendjen dhe zemrën e nxënësve me informata dhe porosi të vlefshme. Ai po ashtu dhuroi libra për bibliotekën e shkollës.

Klasa V-1 dhe shkolla i janë shumë mirënjohës Z. Feti Mehdiu.