Monday, 20 November, 2017

Prezantim i realizuar nga: Vesa Kasapolli, Tiara Mustafa, Orion Kasumi dhe Blendi Kadriu