Friday, 18 January, 2019

Prezantim i realizuar nga: Vesa Kasapolli, Tiara Mustafa, Orion Kasumi dhe Blendi Kadriu