Friday, 17 August, 2018

Prezantim i realizuar nga: Vesa Kasapolli, Tiara Mustafa, Orion Kasumi dhe Blendi Kadriu