Saturday, 21 September, 2019

Prezantim i realizuar nga: Vesa Kasapolli, Tiara Mustafa, Orion Kasumi dhe Blendi Kadriu