Friday, 21 September, 2018

Nxënësit dallojnë ngjyrat, krahasojnë elementet dhe shprehin kreativitetin e tyre me duart e tyre të arta