Friday, 15 December, 2017

Nxënësit dallojnë ngjyrat, krahasojnë elementet dhe shprehin kreativitetin e tyre me duart e tyre të arta