Sunday, 22 July, 2018

Mëngjesi i mirë fillon me lexim

Nxënësit e klasës së III/3 filluan ditën me shfletimin e titujve të ndryshëm në bibliotekën e shkollës.