Monday, 23 October, 2017

Mëngjesi i mirë fillon me lexim

Nxënësit e klasës së III/3 filluan ditën me shfletimin e titujve të ndryshëm në bibliotekën e shkollës.