Saturday, 16 February, 2019

Aktivitet humanitar

A ka më mirë se të përmbyllet viti shkollor me një aksion humanitar!
Nxënësit e klasës VI/2 ndërmorën një aksion humanitar duke shpërndarë ushqime dhe veshmbathje familjeve në nevojë, në Prishtinë. Ky aksion u organizua me vetëiniciativen e nxënësve të klasës, mbështetur nga mësimdhënësja e edukatës qytetare, Lumnie Behrami- Aliu.
h1 h2 h3 h4 h5 h6