Thursday, 21 February, 2019

Vizita në shesh për shenjim të Ditës së Fëmijëve

Nxënësit e klasave të pesta shkuan në shesh për shënjim të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të fëmijëve. Aty në një kënd të organizuar nxënësit lexuan nene të ndryshme nga Konventa e të drejtave të Fëmijëve dhe bënë lojëra të ndryshme.  Fëmijët me këtë aktivitet edhe shënjuan ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të tyre edhe u kënaqën.

IMG_6420 IMG_6425 IMG_6427 IMG_6429 IMG_6431 IMG_6432