Wednesday, 17 July, 2019

Një botë, një rrahje zemre

Qëllimi i këtij projekti ishte ngritja e ndërgjegjësimit të stereotipeve, formave të paragjykimeve dhe diskriminimit me të cilat përballen të rinjët dhe të tjerët çdo ditë. Nxënesit  shqyrtuan mendimet e paracaktuara që kemi për njerëzit bazuar në përshtypjet e para nga përvojat e tyre personale.

DS1 (66) DS1 (105) DS1 (106) DS1 (111) DSC_0010 DSC_0058 DSC_0069 DSC_0259