Thursday, 21 February, 2019

Vizitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës

Gjenerata e pavarësisë, klasat e treta, patën nderin të vizitojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Aty i mirëpriti deputetja znj. Selvije Halimi e cila i informoi nxënësit rreth Kuvendit.

Nxënësit ishin mjaft të interesuar rreth zhvillimit të punës ne Kuvend, shtronin pyetje të shumëllojshme të cilave deputetja, znj. Halimi,  nuk hezitonte t’u përgjigjej.

Nxënësit e klasave të treta falënderojnë prindin znj.Vlora Mehmedi për vizitën e organizuar dhe znj. Halimi për mikpritjen dhe informacionet e ndara me ne.

IMG_2840 IMG_2857 IMG_2861 IMG_2864 IMG_2867 IMG_2882 IMG_2898