Thursday, 21 February, 2019

Vizitë në Kuvendin e Republikës së Kosovës

Me rastin e vizitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, nxënësit u njohën nga afër me organizimin, punën dhe funksionimin e Kuvendit.

Nxënësit me këtë rast mësuan për përbërjen e Kuvendit, komisionet dhe grupet parlamentare, për mënyrën e miratimit të ligjeve dhe monitorimin lidhur me zbatimin e tyre.

Po ashtu u diskutua për sistemin parlamentar të qeverisjes, si dhe periudhat më të rëndësishme nëpër të cilat ka kaluar Kosova.

k1 k2