Thursday, 21 February, 2019

ACT – Think Workshops

Në vazhdën e bashkëpunimit të shkollës me Institucionet e Arsimit të Lartë brenda dhe jashtë vendit, sot, në Shkollën tonë, u mbajtën dy punëtori me nxënësit e klasave të njëmbëdhjeta dhe dymbëdhjeta të cilat u realizuan nga ACT – American College of Thessaloniki. Temat e këtyre punëtorive ishin:
- Creating Apps using App Inventor,
- Promoting and Advertising through Social Media
Në fund të punëtorive nxënësit u certifikuan nga ACT për pjesëmarrje.
DSC_0003 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0027 DSC_0030