Monday, 22 October, 2018

Social Media – Social Killer

Në kuadër të klubeve të organizuara në shkollë, nxënësja Elsa Selimi flet për temën “Social Media – Social Killer”.​