Sunday, 26 May, 2019

Ligjërata nga z. Kushtrim Sheremeti

Nxënësit e klasave të treta në kuadër te temës mujore “Profesionet” patën rastin të dëgjojnë ligjëratën e mbajtur nga aktori z. Kushtrim Sheremeti . Gjatë ligjëratës nxënësit shtruan shumë pyetje rreth roleve të tij te “Tre gjermanët e trashë” filmit “Shok” e shumë të tjerë të cilave z. Sheremeti iu përgjigj me shumë kënaqësi . Z.Sheremeti tregoi për punën e aktorit, vështirësitë dhe kënaqësitë qe ka ky profesion.

Klasat e treta falënderojnë aktorin z. Kushtrim Sheremeti për kohën e ndarë me ne.

IMG_2571 IMG_2570 IMG_2567 IMG_2563