Sunday, 26 May, 2019

Profesioni i Mësuesit

“Ai njëri që i bën të lehta gjërat e vështira është mësuesi”

Profesioni i mësuesit bart vlera shumëdimensionale, duke bërë kështu një ndër  profesionet më humane të shoqërisë.

Në klasën III-1 prezent ishte prindi Hana Selmani. Nëna e Norikut  foli për historikun, përgjegjësitë  dhe kënaqësitë që të sjellë profesioni i mësimdhënies. Secili nxënës  tregoi se cili është profesioni i ëndrrave të tyre.

Kjo ligjëratë u organizua në kuadër të temës modulare. Klasa III/1 dhe mësuesja e klasës e falënderuan shumë znj. Hana Selmani  për kohën e ndarë për të bashkëpunuar me klasën tonë.

IMG_0288 IMG_0293 IMG_0294 IMG_0295