Wednesday, 20 March, 2019

Vizita në kompaninë Arberia Com

Mësojmë përmes vizitës për prodhuesit

Në kuadër të shumë vizitave dhe bashkëpunimeve me prindër, klasat e treta realizuan një vizitë në kompaninë ndërtimore tregtare prodhuese  Arberia.com. Kjo vizitë u mundësua nga prindi z.Bujar Jashari dhe zonja Ardita Jashari.

Nxënësit patën rastin t’i vizitojnë nga afër zyret e kësaj kompanie, të dëgjojnë informacione me rrjedhën e punës së saj dhe për këtë u përkujdes themeluesi i kompanisë z.Liman Jashari, arkitektët dhe inxhinieret e kësaj kompanie.

Nxënësve iu demonstrua edhe praktikisht si bëhet printimi i një plani për ndërtim si dhe si lëshohet alarmi i sigurisë.

Nxënësit e klasave të treta janë shume falënderues ndaj kompanisë Arberia Com për mikpritjen dhe informacionet që morën.

IMG_2449 IMG_2453 IMG_2455 IMG_2461 IMG_2465 IMG_2470