Wednesday, 17 July, 2019

Bashkëpunimi në M3 CODERS

Zgjidhja e problemeve logjike në bashkëpunim me shokët dhe shoqet e klasës po mundëson që nxënësit në klubin M3 CODERS të zhvillohen më shpejt si kodues të rinj.

IMG_4412 IMG_4413