Saturday, 16 February, 2019

Angazhim, motivim dhe koncentrim maksimal i nxënësve

Në vlugun e mbajtjes së testeve për Vlerësimin e Jashtëm

Organizimi dhe mobilizimi i stafit udhëheqës të shkollës dhe bashkëpunimi e  koordinimi  i mirë me mësimdhënësit administrues nëpër klasa, ku po mbahen testet për vlerësim të Jashtëm po dëshmon seriozitetin dhe përkushtimin e shkollës për të pasur dhe pasqyruar treguesit e rezultateve të arritjes së nxënësve.

Përveç kësaj, qëllimi i mbajtjes së testeve është reflektimi dhe mobilizimi i mësimdhënësve dhe stafit udhëheqës për mundësitë e ndryshimit dhe arritjeve sa më të larta në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.

Nxënësit, të përkushtuar për suksese, të angazhuar dhe të koncentruar maksimalisht po bëjnë më të mirën e mundshme për të dalë sa më mirë në lëndët, të cilave iu janë nënshtruar në Vlerësimin e Jashtëm.

Shkolla iu uron nxënësve, shumë suksese!

1-12884475_10207233113403773_97287232_n 2-12834888_10207233083323021_442029177_n 3-12900157_10207233082763007_707937289_n 4-12782441_10207233111523726_1027269284_n