Sunday, 26 May, 2019

Music Workshop

Me rastin e 8-vjetorit të Pavarisë së Kosovës u organizua ‘music workshop’ me instrumentistët e shkollës “Mileniumi i Tretë”. Nxënësit performuan pjesë të ndryshme muzikore me instrumentet e tyre. Mësimdhënësja e lëndës edukatë muzikore i ftoi të gjithë nxënësit, të cilët ndjekin mësime shtesë për instrumente e tyre të preferuara, nga klasa e tretë deri në klasën e pestë që të marrin pjesë këtë koncert. Nxënësit u njoftuan për së afërmi me njëri-tjetrin duke pasur mundësi të dëgjojnë veprat e ndryshme të luajtura nga ata.

20160216_121829 20160216_122132 20160216_122144 20160216_122612 20160216_122641 20160216_122650 20160216_122714 20160216_122835 20160216_122921 20160216_123103 20160216_123209 20160216_123244 20160216_125713 20160216_130102 20160216_130240 20160216_130455 20160216_130932 20160216_131319 20160216_131548 20160216_133016 20160216_13313920160216_123625