Wednesday, 20 March, 2019

Vizitë në Galerinë Kombëtare të Kosovës

Klasat XII / 3 dhe XI / 2, në kuadër të planprogramit mësimor në lëndët histori sociologji vizituan ekspozitën me temë “Realizmi socialist shqiptar”, në Galerinë Kombëtare të Kosovës.

IMG_3325 IMG_3327 IMG_3329 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3362 IMG_3363 IMG_3365