Wednesday, 20 March, 2019

Njoftim

Të nderuar nxënës dhe prindër,

Ju informojmë se për shkak të kërkim lejeve të shumëta për vazhdimin e pushimit me arsye udhëtimesh, më 8 janar 2016, ditë e premte, nuk do të mbahet mësim.

Shkolla ka vandosur që këtë ditë t’ia kushtojë një trajnimi të rëndësishëm të stafit në kuadër të zhvillimit profesional, i cili zgjat rreth dy muaj.

Shpresojmë në mirëkuptimin tuaj,

Drejtoria dhe stafi i shkollës “Mileniumi i Tretë”