Monday, 17 December, 2018

Creative Writing Wall

Gjatë muajit dhjetor, nxënësit e M3, në orët e gjuhës angleze janë marrë me shkrime kreative.

Punimet e tyre janë ekspozuar në murin e titulluar “Creative Writing”.

h1h2

h3 h4