Wednesday, 20 March, 2019

“Mileniumi i Tretë” ndihmon!

Me aktivitetin e radhës shkolla jo publike “Mileniumi i Tretë” tani është   njëri  nga partnerët kryesor të Projektit Maat. “Mileniumi i Tretë” kultivon ndjenjën e humanitetit  në vazhdimësi  tek  nxënësit. Për këtë sukses u  jemi mirënjohës të gjithë fëmijëve e në veçanti prindërve të tyre për bashkëpunim dhe gatishmëri në të gjitha aktivitetet humanitare të realizuara brenda këtij viti dhe viteve paraprake.

l1 l2 l3 l4 l5