Sunday, 26 May, 2019

Të nderuar prindër të nxënësve të klasës 1-8,

Ju informojmë se ditën e enjte më 19 qershor 2014 përfundon viti shkollor 2013/14 për klasat 1-8, si dhe po në këtë ditë orari i mësimit do të jetë i shkurtuar:

  • për klasat 6-9 mësimi përfundon në ora 11.00
  • për klasat 1-5 mësimi perfundon në ora 12.00

Drejtoria e shkolles ju uron pushime të këndshme!