Sunday, 16 June, 2019

Daily Archives: December 19, 2018

DEMOKRACIA DHE TË DREJTAT E NJERIUT NË SHOQËRINË DEMOKRATIKE

7

Nxënësit e klasave të gjashta  ndoqën një ligjëratë me temë “Demokracia dhe të drejtat e njeriut në shoqërinë demokratike”, mbajtur nga z. Dastid Pallaska, prindi i Gentit në klasën VI-2, temë ndërlëndore e cila ngërthen në vete informacione të lëndës së Edukatës qytetare dhe të Historisë. “Demokracia dhe të drejtat e njeriut” është shprehje e njohur për nxënësit, por gjatë ... Read More »

Rrjeti 5G

0

Disa nga fjalitë të cilat i dëgjojmë çdo ditë dhe tentojmë të japim një shpjegim janë: “Nuk kam internet” “Me siguri janë qasur shumë persona” “Unë e kam me 3G pse ti me 4G ose LTE” “Nuk po bën video se jam me 3G” etj. Pikërisht kjo është tema të cilën nxënëset e shkëlqyera Tringa, Anila, Arba dhe Vesa na ... Read More »