Sunday, 16 June, 2019

Daily Archives: December 18, 2018

Siguria në Internet

0

Mbrojtja e sistemeve kompjuterike nga qasjet e paautorizuara dhe sfidat tjera të cilat i hasim gjatë lundrim në internet ishin disa nga sfidat me të cilat nxënësit e klasës së njëmbëdhjetë Troni, Rroni,  Narti, Andi dhe Ensari na njoftuar gjatë prezantimit të tyre. Përmes këtij punimi, prezantuan disa nga temat kryesore që lidhen me internetin si: Siguria në Internet, Llojet ... Read More »