Sunday, 16 June, 2019

Daily Archives: December 17, 2018

Identifikimi i web faqeve të sigurta në Internet

0

Mbrojta e fëmijëve nga rreziqet potenciale në internet është një nga sfidat më të mëdha jo vetëm për nxënësit por edhe për të gjithë njerëzit në mbarë botën. Përmes këtij punimi nxënësit e klasës së njëmbëdhjetë na treguan për: Llojet e web faqeve. Këshilla se si ti identifikojmë web faqet e sigurta? Këshilla se si të lundrojmë sigurt në Internet. ... Read More »