Tuesday, 23 April, 2019

Daily Archives: October 19, 2018

Vizitë në Parkun e Gërmisë

1

Me fëmijët e grupit parafillor vizituam Parkun e Gërmisë. Gjatë vizitës ata vëzhguan ndryshimet në natyrë gjatë stinës së Vjeshtës, realizuam mbledhjen e gjetheve si dhe u argëtuam me lojëra të ndryshme. Read More »

Përgatitja e turshive nga nxënësit e klasave të katërta

18

Tema e projekteve modulare për muajin tetor “Vjeshta në vendin tonë”, na mundësoi që të njohim dimensione të ndryshme të kësaj stine. Ndër të tjera, se si përgatiten turshitë – kjo pjesë e rëndësishme e tryezës sonë. Këtë e kuptuam përmes aktivitetit të përgatitjes së turshive. Ky aktivitet nuk do të ishte kaq kuptimplotë pa ndihmën e zonjave: Fitore Hoxha ... Read More »

Parku Arkeologjik Ulpiana

5

Në kuadër të vizitave mujore, nxënësit e klasave të pesta u njohën për së afërmi me njërën nga lokacionet e rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe historike  të  vendit tonë: Parku Arkeologjik Ulpiana. Read More »

Komunikacioni

9

Cili është roli ynë në komunikacion? Sa ka rëndësi që t’i dimë dhe respektojmë shenjat e komunikacionit? Këtyre pyetjeve u dha përgjigje z. Ylber Makolli. Ne patëm mundësi që z. Makollit t’i parashtrojmë pyetje të shumta, e të largojmë çdo lloj paqartësie në lidhje me llojet e shenjave të komunikacionit dhe respektimin e tyre. Read More »