Tuesday, 16 October, 2018

Daily Archives: October 10, 2018

VIZITË NË QYTETIN HISTORIK – PRIZREN

10

Nxënësit e klasave të shtata dhe të teta të Shkollës sonë e filluan ditën me një vizitë në qytetin historik të Prizrenit. Ata me kurriozitet shikuan vlerat kulturore, historike dhe arkeologjike të Prizrenit, monumentet e ruajtura nga e kaluara ndër breza, e të gjitha ato trashëgimi për të cilat edhe flitet në klasat tona. Nxënësit të shoqëruar me mësimdhënësit në ... Read More »

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall KONKURS për plotësimin e vendit të lirë të punës në restorantin e shkollës Një menaxher/e restoranti me orar të plotë pune  Shënim:  Kandidatët duhet të kenë të paktën 3 vjet përvojë pune në menaxhim të restorantit. Aplikimi: Afati i fundit për aplikim: Aplikimet dërgohen ... Read More »