Tuesday, 23 April, 2019

Monthly Archives: October 2018

VIZITË NË QYTETIN HISTORIK – PRIZREN

10

Nxënësit e klasave të shtata dhe të teta të Shkollës sonë e filluan ditën me një vizitë në qytetin historik të Prizrenit. Ata me kurriozitet shikuan vlerat kulturore, historike dhe arkeologjike të Prizrenit, monumentet e ruajtura nga e kaluara ndër breza, e të gjitha ato trashëgimi për të cilat edhe flitet në klasat tona. Nxënësit të shoqëruar me mësimdhënësit në ... Read More »

Qasja ndaj nxënësve me vështirësi në të nxënë

s4

Në  kuadër  të  Departamentit  të Shkencave Shoqërore, psikologia e shkollës Nerxhivane Haziri – Gjukaj prezantoi para mësimdhënësve temën”Qasja ndaj nxënësve me vështirësi në të nxënë”, temë e cila  trajtoi karakteristikat kyçe të nxënësve me vështirësi në të nxënë, duke hollësuar edhe me shembuj praktik e koherent krahas mendimeve të ekspertëve të kësaj fushe.  Ajo me një përkushtim e kujdes  të ... Read More »

Projektet modulare – Profesionet

2

Në kuadër të projekteve modulare infermierja e shkollës Fexhirje Shehu ligjëroi për temën profesionet. Ndër të tjera, infermierja e shkollës shpjegoi se si reagohet në situata emergjente, cili është numri për thirrje emergjente për të gjitha rajonet dhe për kryeqytetin e Prishtinës dhe si duhet t’i japim dikujt ndihmën e parë derisa të mbërrijë ambulanca. Nxënësit u njohën për së ... Read More »