Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: June 20, 2018

PËRMES VIZITAVE ARRIJMË KOMPETENCAT

Kulla e Zahir Pajazitit dhe Liqeni  i Batllavës ishin pikat e radhës të vizitës sonë. Nxënësit e klasave të teta realizuan atë çfarë kishin planifikuar mësimdhënëset e tyre në ndërlidhje të  lëndëve: Biologji, Histori, Gjeografi, Fizikë e Teknologji për të arritur kështu rezultatet e të nxënit  për kompetenca të shkallës e të fushës kurrikulare. Me këtë rast nxënësit panë nga ... Read More »

Konkurs

Në bazë të nenit 2.18 të Statutit të Shkollës  “Mileniumi i Tretë”, drejtoresha e Shkollës shpall  KONKURS për plotësimin e vendeve të punës për vitin shkollor 2018/19 Një edukator/e me orar të plotë të punës Një ndihmës edukator/e me orar të plotë të punës Katër ndihmës mësues/e me orar të plotë të punës Shënim: Kandidatët që aplikojnë për pozitën 1 ... Read More »