Sunday, 26 May, 2019

Daily Archives: May 31, 2018

Festa e Abetares

a10

Sot, në vigjilien e Ditës së Shkollës, u mbajt një program festiv për përmbylljen e Abetares ku ishim para engjëjve leximtarë  të cilët me përkushtim dhe durim të madh, i mësuan të gjithë tingujt, lidhën fjalët, fjalitë, duke e shndërruar udhën e shkronjave në një udhë të artë për të nxënë gjatë tërë jetës. Çdo nxënës i klasës së parë, ... Read More »

GARA E DIJES – JA KUSH JANË KAMPIONËT

6

Në kuadër të dy departamenteve, atij të Shkencave Humane dhe të Shkencave Natyrore u mbajt kuizi në lëndët Gjuhë shqipe, Edukatë qytetare, Histori, Gjeografi, Matematikë, Fizikë, Biologji, Kimi, Teknologji për klasat VI – VIII. Katër nxënës  në gjeneratë zhvilluan një garë të fortë për tri vendet e para. Përgjigjet e sakta kumtoheshin me entuziazëm e besim, saqë fituesi nuk mund ... Read More »