Sunday, 26 May, 2019

Daily Archives: January 25, 2018

Pranimi i ngjashmërive dhe dallimeve

1-3

“Nuk ekzistojnë dy persona plotësisht të njëjtë, e as dy persona plotësisht të ndryshëm.” -Dallimet mes njerëzve e bëjnë botën më të pasur, interesante dhe ofrojnë mundësi për mësim, plotësim të ndërsjellë dhe zhvillim. -Prindi Lumnije Behrami – Aliu realizoi në klasën IV -2 aktivitete  në lidhje me temën “Pranimi i ngjashmërive dhe dallimeve”. Nxënësit ishin pjesë aktive e secilit ... Read More »