Wednesday, 17 July, 2019

Daily Archives: June 23, 2017

Aktivitet humanitar

h3

A ka më mirë se të përmbyllet viti shkollor me një aksion humanitar! Nxënësit e klasës VI/2 ndërmorën një aksion humanitar duke shpërndarë ushqime dhe veshmbathje familjeve në nevojë, në Prishtinë. Ky aksion u organizua me vetëiniciativen e nxënësve të klasës, mbështetur nga mësimdhënësja e edukatës qytetare, Lumnie Behrami- Aliu. Read More »