Tuesday, 19 February, 2019

Daily Archives: June 6, 2017

Vizita në shesh për shenjim të Ditës së Fëmijëve

Nxënësit e klasave të pesta shkuan në shesh për shënjim të Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të fëmijëve. Aty në një kënd të organizuar nxënësit lexuan nene të ndryshme nga Konventa e të drejtave të Fëmijëve dhe bënë lojëra të ndryshme.  Fëmijët me këtë aktivitet edhe shënjuan ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të tyre edhe u kënaqën. Read More »