Wednesday, 20 March, 2019

Daily Archives: April 26, 2017

Vizitë shoqërore në “Cineplexx”

IMG_5762

Në kuadër të projektit “Kosovision Contest”, klasat e pesta realizuan një vizitë në “Cineplexx” së bashku me fëmijët e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Fëmijët, së bashku shikuan filmin “The Boss Baby” dhe u kënaqën duke biseduar dhe ndenjur së bashku. Kjo vizitë njëherësh shënjon edhe afrimin e përmbylljes së projektit “Fëmijët për fëmijë”, në kuadër të “Kosovision Contest”. Read More »

Prezantim për energjinë

IMG_5563

Në kuadër të lëndës Njeriu dhe natyra, nxënësit e klasës së pestë u treguan shumë kreativ. Ata morën iniciativën që të bëjnë hulumtim me temë “Energjia”, që ishte një temë për të cilën kishin mësuar nga kjo lëndë. Gjetjet e hulumtimit të tyre i kishin përgatitur për prezantim në Power Point. Kështu, ata prezantuan para klasave të pesta punën e ... Read More »